Search Results

Search: wet REA
Category: The Web
Matches: 30 result(s)
Date: 1-1-2015 21:04:43
Search mode: The exact phrase
Sorted by: Score descending
Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea)
Op deze pagina vindt u de integrale tekst van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea), met memorie van toelichting, wetsgeschiedenis, ...
http://www.st-ab.nl/wetrea.htm - 85%
Result found by: CompuServe

Rea-werkvoorzieningen(pdf, 52 kB) - UWV
dan niet onder dezelfde naam opgenomen in de Wet Rea en er zijn enkele ... Verder legt de Wet Rea de verantwoordelijkheid (lees bevoegdheid) voor het.
http://www.uwv.nl/overuwv/Images/Rea-%20werkvoorzieningen.pdf - 78%
Result found by: CompuServe

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (ex REA) - Handy ...
De bestaande Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) wordt opgeheven, en de REA-voorzieningen worden in de WIA geregeld. In de WIA ...
http://www.handy-wijzer.nl/viewtext.asp?OID=60002 - 77%
Result found by: CompuServe

Arbo-advies.nl - REA
De wet REA is per 28 december 2005 afgeschaft. De meeste regelingen uit de wet REA zijn nu opgenomen in de WIA, WAO, Wajong, WAZ en de ziektewet.
http://www.arbo-advies.nl/Rea.php - 74%
Result found by: CompuServe

Veranderingen met betrekking tot de Wet REA (ten ... - Arbo-advies
1. Veranderingen met betrekking tot de Wet REA (ten gevolge van WIA/IWIA). Wet REA. Nieuwe wettelijke regiem. Artikel 2 en 3: Doelgroep en indicatiestelling.
http://www.arbo-advies.nl/pdf/VeranderingRea.pdf - 74%
Result found by: CompuServe

Wet REA - Werken.info
Wet REA . De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (verder te noemen Wet Rea) biedt werkgevers en arbeidsgehandicapten een aantal ...
http://www.werken.info/werk/personeel_arbeid/reintegratie/wet_rea/ - 74%
Result found by: CompuServe

Artikel 2.3 Overgangsrecht Wet REA - Wetboek online
Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Artikel 2.3 Overgangsrecht Wet REA 1 De artikelen van de Wet op de (re)integratie ...
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wet%20Invoering%20en%20financiering%20Wet%20werk%20en%20inkomen%20naar%20arbeidsvermogen/2.3.html - 66%
Result found by: CompuServe

van wet REA naar WIA - Stichting Intermobiel
Dit lukt niet altijd, maar we doen een poging je de overgang van de wet REA naar de wet WIA duidelijker te maken. Van REA naar WIA Met de invoering van de ...
http://www.intermobiel.com/viewpage.asp?pag_id=716 - 66%
Result found by: CompuServe

1.10.4. - Arbeidsrechter
De voorzieningen uit de Wet REA zijn vanaf 2006 overgegaan in de WIA. Bij die gelegenheid is ook het begrip 'arbeidsgehandicapte' vervangen door het ...
http://www.arbeidsrechter.nl/arbeidsongeschikte-werkloze - 63%
Result found by: CompuServe

De realiteit : integrale rapportage evaluatie Wet Rea :: TNO Repository
Rapport waarin de resultaten worden gepresenteerd van een aantal evaluatie-studies over de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea).
http://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:0ce3512d-e53b-4952-b629-c55656e6e8e1 - 62%
Result found by: CompuServe

Boetebesluit socialezekerheidswetten - Overheid.nl
10 april 2014 ... ... Artikel 6 Overgangsbepaling in verband met het intrekken van de Wet REA · Artikel 6a Overgangsbepaling met betrekking tot wijziging van ...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011708/geldigheidsdatum_10-04-2014 - 56%
Result found by: CompuServe

wetten.nl - Wet- en regelgeving - Wet Invoering en financiering Wet ...
Wet van 10 november 2005, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking ...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019058 - 55%
Result found by: CompuServe

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) - Kluwer Shop
De WIA brengt nog meer veranderingen; nieuwe rechten en plichten bij reïntegratie en de afschaffing van de Wet REA. Werkgevers kunnen als... Meer lezen ...
http://shop.kluwer.nl/boeken_products/wet-werk-en-inkomen-naar-arbeidsvermogen-wia-/prod10081955.html - 54%
Result found by: CompuServe

wetten.nl - Wet- en regelgeving - Regeling vaststelling bedrag artikel ...
... Artikel III Regeling fondsbelasting Wet REA · Artikel IV Inwerkingtreding · Slotformulier en ondertekening ... [Wijzigt de Regeling fondsbelasting Wet REA.] ...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017301 - 48%
Result found by: CompuServe

Jeugdreuma Vereniging » Studeren
Als uw kind vanwege de handicap niet in staat is met het openbaar vervoer te reizen, kan bij het UWV op basis van de Wet Rea een vervoersvoorziening ...
http://www.jeugdreumavereniging.nl/studeren/ - 47%
Result found by: CompuServe

Premiekorting Arbeidsgehandicapte werknemer | Zuidwester voor ...
Voorwaarde is wel dat de werknemer op het moment van hervatting of aanpassing van de arbeidsplaats een arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet Rea ...
http://www.zuidwestervoorwerk.nl/node/40 - 45%
Result found by: CompuServe

WIG - Werken
De Wet REA moet die vrees wegnemen. Veel werkgevers zijn nog niet op de hoogte van de regeling. Daarom is het goed je werkgever hierop te wijzen want ze ...
http://www.wig.nl/page/pag_view.asp?pag_id=45 - 41%
Result found by: CompuServe

ECLI:NL:HR:2010:BL5217 - Zoeken in uitspraken - Rechtspraak.nl
21 mei 2010 ... Arbeidsrecht. Externe-reïntegratie (art. 8 lid 1 Wet REA en art. 7:658a BW). Overgangsrecht. Laatste volzin van eerste lid van art. 7:658a BW ...
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2010:BL5217 - 39%
Result found by: CompuServe

Motourage » Jonny Rea bounces back for a win at Assen
Apr 23, 2012 ... Although the race had been declared wet, Rea's crew opted to run with slick tires on the drying track, again with the harder rear compound.
http://www.motourage.net/2012/04/jonny-rea-bounces-back-for-a-win-at-assen/ - 39%
Result found by: CompuServe

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers - resultaten van uw ...
De werknemer was vóór 29 december 2005 arbeidsgehandicapt op grond van de wet Rea.In bovenstaande gevallen kan de werkgever de premiekorting ...
http://www.subsidiescanner.nu/resultaten.php?subsidieid=367&Naam=Belastingdienst%20-%20Premiekorting%20arbeidsgehandicapte%20werknemers - 37%
Result found by: CompuServe

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer - Servicepunt Flex
Voorwaarde is wel dat de werknemer op het moment van hervatting of aanpassing van de arbeidsplaats een arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet Rea ...
http://www.servicepuntflex.com/premiekorting-arbeidsgehandicapte-werknemer-92 - 32%
Result found by: CompuServe

Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis) | HR-kiosk.nl
1998: Wet Rea richt zich op het indiensttreden van arbeidsgehandicapten¹ en vervangt onder meer de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW);
http://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeidsinactiviteit/arbeidsongeschiktheid-geschiedenis - 30%
Result found by: CompuServe

Verschil WAO en WIA - Werkwacht
De re-integratie-instrumenten die eerst waren opgenomen in de wet REA (Re-integratie Arbeidsgehandicapten) zijn uitgebreid en opgenomen in de WIA.
http://werkwacht.nl/artikel/verschil-wao-en-wia/ - 28%
Result found by: CompuServe

Dossier - Arbokennisnet
WAGW is vervallen met de inwerkingtreding van de wet REA op 1.7.1998. Bij de talrijke ... De twee hoofdcategorieën die de Wet REA onderscheidt zijn: 1.
http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Dossiers/Arbeidsgehandicapten/D_Arbeidsgehandicapten.pdf - 26%
Result found by: CompuServe

Vergoeding laptop bij dyslexie èn motorische handicap
Dit was eerst geregeld in de Wet REA, de Wet (Re)integratie Arbeidsgehandicapten. Deze wet is eind 2005 komen te vervallen en vervangen door de Wia (Wet ...
http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/regelingen-en-voorzieningen/vergoeding-laptop/ - 24%
Result found by: CompuServe

Subsidies en regelingen 55+ - Sigra
de ingetrokken Wet op de re-integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea). Voorwaarde is wel dat de werknemer op het moment van hervatting of aanpassing van ...
http://www.sigra.nl/sites/default/files/documents/subsidies_en_regelingen_arbeidsgehandicapten.pdf - 21%
Result found by: CompuServe

Naar een gevarieerde arbeidsmarkt - De Rode Loper
Op 1 juli 1998 is de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) in werking getreden. Deze wet beoogt de toename van arbeidsparticipatie door ...
http://www.rodeloper.net/dvanhouten.htm - 19%
Result found by: CompuServe

rechten en plichten poortwachter - GIMD
De invoering van de Wet Verbetering Poortwachter leidt tot wijzigingen in diverse wetten zoals wet REA, ZW, WAO en de WW. In het Burgerlijk Wetboek (BW) ...
http://www.gimd.nl/download.asp?link=files/2520/rechten_en_plichten_poortwachter.pdf&objectID=2520 - 17%
Result found by: CompuServe

Begrippenlijst » Talenta | Samen Werken
aanmerking voor een subsidie van uit de wet REA. Dat zijn mensen die: - een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen op grond van de WAO ...
http://www.talentawerkt.nl/clienten/begrippenlijst.html - 15%
Result found by: CompuServe

Tijdelijke handicap | VNG
Het UWV/gak hield altijd een termijn van drie maanden aan, voordat er eventueel sprake was van een vervoersvergoeding op basis van de Wet REA. Dit zou ...
http://www.vng.nl/vraag-en-antwoord/tijdelijke-handicap - 13%
Result found by: CompuServe