Een link is een verwijzing naar een internet-adres, waarop U met de muis kan klikken, en waarmee U dan naar dat betreffende adres doorverbonden wordt. U kunt een link herkennen doordat meestal een stukje tekst onderstreept is en blauw van kleur, bovendien veranderd het pijltje van Uw muis, op het moment dat U over een link heengaat in een handje